Management og ledelse

  • Management

Bestyrelsen og deres globale ansvarsområder

Uponor som børsnoteret virksomhed

Uponor Corporation er børsnoteret på NASDAQ OMX-børsen i Helsinki, Finland, og derfor overholder moderselskabet Uponor Corporation og dets datterselskaber de regler og bestemmelser, der er for børsnoterede firmaer. Endvidere imødekommer Uponor den finske lov vedrørende selskabsstyring (The Finnish Corporate Governance Code) publiceret af Securities Market Association ("værdipapirsammenslutningen").

Styringsmodellen for Uponor er beskrevet i detaljer under Selskabsstyring (Corporate governance) under Investorer på denne hjemmeside. Denne sektion omfatter også en detaljeret beskrivelse af Uponors procedurer vedrørende intern kontrol, risikostyring, intern og ekstern audit samt insiderspørgsmål.

Corporate governance

Selskabsstyring

Selskabsstyring omfatter en detaljeret beskrivelse af Uponors procedurer for internt regnskab, risikohåndtering, intern og ekstern revision samt insiderproblemer.

 

Luk