Køleanlæg til kraftværk

Udvidelse af køleanlæg i Helsingborg, Sverige

Prisvindende kølesystem

Prisvindende fjernkøleanlæg i Sverige

Udvidelsen af Öresundskraft’s køleanlæg i Helsingborg, Sverige, er meget mere miljøvenlig end køling baseret på elektriske køleenheder. I 2017 blev det overordnede udvidelsesprojekt for Helsingborgs fjernkølesystem tildelt CCAC's internationale miljøpris på FN’s klimakonference COP23 i Bonn.

Fjernkølesystemet i Helsingborg indebærer strømlining af den nuværende produktion. Ved brug af havvand og varme fra fjernvarmenettet til drift af en absorptionskøleenhed giver fjernkøleanlægget meget bedre miljøværdier end elektriske køleenheder. Fjernkøleanlægget er en effektiv kølekilde til bygninger, industrielle faciliteter og indkøbscentre.

Det største præfabrikerede bygværk i Sverige

Det nye moderne fjernkøleanlæg blev afsluttet i foråret 2018. Det er beliggende i Helsingborgs havn og bruger havvand fra Øresund til at producere fjernkøling. Et fuldt udviklet fjernkølesystem af denne art kan reducere elforbruget og emissionerne med ca. 65-70% sammenlignet med køling fra lokale køleenheder. Brug af havvand kræver imidlertid forsigtighed af hensyn til miljø, holdbarhed og vedligeholdelse på grund af installationsforholdene i havet, havvandets påvirkning på materialer og forurening fra muslingeskaller.

I starten var der ingen garanti for, at Öresundskraft ville vælge Uponor Infra og Weholite. Den oprindelige plan var etablering af et in situ støbt betonbygværk. Men valget blev let, da Öresundskraft overvejede fordelene ved Weholite: de enorme besparelser, der kan opnås, og ingen risiko for betonkorrosion, når det udsættes for havvand. Pumpestationen er det største præfabrikerede bygværk i Sverige, med en længde på 23 meter og med dimensioner på ID / OD3500 / 3900 mm. Med valget af Weholite kunne pumpestationen præfabrikeres på Uponor Infras fabrik i Fristad, transporteres til Helsingborg, og sænkes på plads i en vandfyldt spundset udgravning. Denne metode reducerede arbejdet enormt og ville ikke have været muligt med en betonkonstruktion.

At vælge Weholiterør til indløb var oplagt. Sammenlignet med andre materialer og rørsystemer er Weholite det mest omkostningseffektive materiale med den højeste holdbarhed og er samtidig vedligeholdelsesfrit. Öresundskraft krævede, at hverken rørene eller pumpestationen skulle have brug for kemisk rensning, men skulle kunne rengøres med svampe (rensegris), en metode der fungerer godt med PE-rør.

Fjernkølerør

Støtte gennem hele projektet

Fjernkøleanlæg i Sverige

Uponor Infras samlede kontrakt bestod af detaljeret ingeniørarbejde, projektledelse, udgravning og efterfyldning; undervandsinstallationen af indløbs- og udløbsledninger; landbaserede spunspæle; udgravning, efterfyldning og asfaltarbejde; svejsning og installation af indløbsrørene; levering og installation af en præfabrikeret pumpestation med sluseporte; filtreringsenheder; to pumper med en kapacitet på 3.600 m3/t; og cirkulation af vand til varmeveksleren og udløbsledningen og derefter tilbage i havkamrene og renseenhederne.

Hele processen - fra den første tegning og beregninger til fundamentet, den komplicerede installationsproces og reetablering af jordarealet - blev udført af Uponor Infra og underleverandører. I 2017 blev projektet tildelt CCAC's internationale miljøpris på FNs klimakonference COP23 i Bonn.

Fakta

 • Hovedentreprenør: Uponor Infra
 • Underentreprenører: BCA, SSE
 • Referencer: Fjernkølingssystem baseret på havvand
 • Land: Sverige
 • By: Helsingborg
 • Projekt: Kølevandsindtag, pumpestation og udløbsrør til havet
 • Konstruktionsperiode: September 2017– marts 2018
 • Produkt: Weholite og trykrør, DN630 – ID3500 mm

  ------------------------------------------------------------

  Denne artikel er en del af Uponor Infras kundemagasin Pipe World nr. 1/2018Læs hele Pipe World magasinet her
Weholite fjernkøleanlæg