Weholite spildevandskanal

Stora Enso renoverede sit spildevandsafløb med Weholiterør

På plads i løbet af et par dage

Spildevandsafløb renoveret med Weholite

Weholiterør der til dette projekt blev fremstillet af polypropylen, imødekom - og endog overgik - strenge krav til renovering af et spildevandsafløb på Stora Enso Oulus mølle i det nordlige Finland. Til trods for et planlagt driftsstop på ni dage, blev projektet færdig i god tid indenfor tidsfristen, idet installationen blev hurtigt udført.

Den integrerede papirmøllefabrik, Stora Enso, der er grundlagt i 1937 i Oulu, producerer 360.000 tons lang fibermasse og 1.125.000 tons bestrøget papir hvert år. 60 procent af papirmassen fra møllen, der har omkring 600 ansatte, eksporteres og 40 procent indgår ind i fabrikkens egne papirmaskiner.

Spildevandsafløbet til møllens papirmasse, som blev renoveret i 2017, blev etableret i 1960'erne. Gennem årene er afløbet forværret til et punkt, hvor der var frygt for, at det ville bryde sammen. "Afløbets tilstand blev undersøgt under et driftsstop for to år siden. På det tidspunkt blev det besluttet, at afløbet skulle renoveres hurtigst muligt, "siger projektleder Juha Parpala fra Efora Oy.

Efora, der ejes af Stora Enso, har specialiseret sig i drift af industriproduktion og andre tjenester, der sikrer, at fabrikkerne kører uafbrudt. "På Stora Ensos fabrikker er vi ansvarlige for forebyggende vedligeholdelse samt vedligeholdelsestilkøb og investeringer." Parpala siger, at rørinspektioner, reparations- og renoveringsarbejde skal organiseres omhyggeligt, og driftsstoppet planlægges til 7-10 dage, hvilket forekommer hver 18 mdr. eller deromkring.

"Fordi alt vand, der er brug for på Nuottasaari-fabrikken, behandles på Oulu papirmassefabrik, kræves der meget omfattende foranstaltninger til reparationer og renoveringsarbejde i forbindelse med vandbehandling. Det kan kun lade sig gøre hver 5.-10. år," siger Parpala. "Denne renovering af spildevandsafløbet krævede også produktionsstop af hele fabrikken, fordi spildevand fra vandbehandlingsprocessen strømmede ind i afløbet. Andre kemiske industrianlæg i området måtte lukkes, indtil vi var i stand til at arrangere en pumpe til omløb af slammet fra rentvandsproduktionen."

Rørene skal kunne modstå kemikalier og høje temperaturer

Et vigtigt kriterium ved valg af polypropylen Weholite rør var deres tolerance for høje temperaturer og næsten alle kemikalier. Plast indebærer heller ingen risiko for korrosion. "Temperaturen af det spildevand, der strømmer ind i kanalen, er + 60-70 °C, og det indeholder spor af klordioxid, hvilket er et stærkt ætsende middel, der anvendes til blegning," siger Parpala. Kalle Kärnä, driftschef på Oulu Stora Enso fabrikken, påpeger, at Weholiterør tidligere er blevet installeret på Stora Ensos fabrik i Imatra i det østlige Finland. "Denne beslutning var især baseret på de gode erfaringer, vi har haft med Weholite." Kärnä udtaler, at betonrør blev overvejet til renoveringen, men blev anset for at kræve for meget arbejdskraft og for at være for tidskrævende. "Tiden var afgørende, fordi opgaven nødvendigvis skulle færdiggøres i løbet af driftsstoppet - indenfor ni dage i denne sag."

Forberedende arbejde i den første uge

Afløbet, der skulle renoveres, var over 80 meter langt, hvoraf halvdelen lå under jorden udenfor, mens halvdelen lå under gulvet i fabriksbygningen. "Vi besluttede at omforme afløbets ende i beton, for med så mange grene og andre bygværker ville der ikke have været nogen anden måde at fuldende arbejdet i praksis," siger Juha Parpala.

Et tungt 30 cm tykt betondæk til det udvendige afløb blev fjernet, før renoveringen begyndte. Jorden blev gravet op, og dækket blev åbnet i en afstand på omkring 50 m. Uponor Infra begyndte det forberedende arbejde ugen før renoveringen. Weholiterørene, der havde en indvendig diameter på 1200 mm, blev leveret til anlægsstedet i 21 m lange sektioner.

"I løbet af den første uge forberedte vi forbindelser og svejste to rør sammen, så det første 42 meter lange rør under bygningen ville stå klar i starten af driftsstoppet," siger Foreman Veli-Matti Hakala fra Uponor Infra.

Weholite renovering af afløb fra papirmassefabrik

Klar i god tid før deadline

Arbejdet med at installere rørene kunne begynde midt på dagen om tirsdagen i driftstopugen, hvor også en bypass-pumpen til slam fra rentvandsproduktionen var blevet installeret. Derudover skulle grus- og slamlaget, som var samlet i bunden af afløbet, fjernes, inden de nye rør blev installeret. Renoveringen blev påbegyndt ved at føre det første rør ind i afløbet under fabriksbygningen. "Da det indførte rør under bygningen var på plads, blev en gravemaskine brugt til at indsætte det andet 42 m lange rør ind i afløbet uden for bygningen."

---------------------------------------------------------------

Denne artikel er en del af Uponor Infras kundemagasin Pipe World nr. 1/2018.

Læs magasinet fra dette link!