Styret underboring til spildevandsløsning

Styret underboring

Finlandsparken reducerer trafikale gener og forkorter anlægstiden

Projekt: Klimatilpasning og separering af spildevand og regnvand 

Boligforeningen AAB Vejle stod over for et truende problem ifm. bortledning af overskydende regnvand. Det var derfor nødvendigt at supplere ledningsnettet med endnu en rørledning. Men samtidig forudså man, at et stort opgravningsarbejde på ned til 6 m dybde foran de 11 boligblokke i Finlandsparken i Vejle hurtigt ville kunne skabe trafikale gener for beboerne.

Da det ikke var hensigtsmæssigt at udføre opgaven som en traditionelt gravet løsning, valgte man i stedet at etablere den nye rørledning med styret underboring. Installationen af det ekstra rør kunne således foretages som en opgravningsfri boring, hvormed man kunne reducere antallet af opgravninger, minimere gener for beboerne samt forkorte anlægstiden. Projektleder Troels Larsen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, vurderer den styrede underboring som den absolut bedste metode til dette formål. De to adskilte rørledninger har endvidere til formål at separere spildevand og regnvand og dermed nedbringe mængden af spildevand, der skal renses.

Uponor har leveret ca. 1000 m PE100 rør i Ø200 og Ø400mm til den nye rørledning, som placeres ved siden af den gamle ledning, der stadig vil være i brug. Fremover kan ledningsnettet rumme en større kapacitet. Når projektet er færdigt, vil Finlandsparken være i stand til bedre at håndtere de stigende nedbørsmængder samt mindske mængden af rensningskrævet spildevand. Projektet forventes færdigt i januar 2020.

Bygherre: AAB Boligforening Vejle
Entreprenør: Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, Projektleder: Troels Larsen
Rørleverance og svejseservice: Uponor Infra A/S

Projektleder Troels Larsen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S,