Hygienic planning - Uponor hygiene logic

Forbedring af vandkvaliteten

Planlægning af hygiejnisk drikkevand

Drikkevandshygiejne inden for vanddistributionssystemer er vores ansvar

Hygiejne er videnskaben om beskyttelse mod sygdomme, legionellabakterier samt bevarelse og styrkelse af sundheden. Drikkevandshygiejne betyder sikkert vandhanevand, som ikke udgør nogen væsentlig sundhedsrisiko i løbet af et levetidsforbrugs, som det er defineret i retningslinjerne.

Drikkevand er det vigtigste element i livet. Det er bl.a. vores ansvar at assistere rådgivere, VVS'ere og driftsselskaber mv., for at sikre, at vandet forbliver i en hygiejnisk – fra hovedledningsforbindelsen til forbrugerne.

Uponor Hygiene Logic er et fordelerrørssystem, der sikrer man kan opnå de hygiejniske standarder med decentraliseret produktion af varmt vand, “loop-installation” og automatisk rørskylning for at eliminere "døde ender". (Pt ikke i Danmark)

Vigtige regler for at sikre god drikkevandskvalitet

For at undgå dannelse af biofilm, skal installationerne til drikkevandsforsyningen udføres så korte som muligt. Og med fjernvarmeunits bør varndet opvarmes efter behov.
Uponor hygiene logic - varmt vand
Koldt vand skal være <  25 C
Varmt vand skal være > 55 C

Uponors rørteknologi og designmetoder hjælper med at holde vandtemperaturen under 25 C og undgå opvarmning af koldt vand i røret.
 
Hygiejnisk planlægning holder den rette temperatur

Der skal planlægges installation af drikkevandforsyning for at sikre tilstrækkelig vandudskiftning for hver 72 timer/mindst hver 7. dag.
Uponors
loop-installationer og automatiske skylleheder hjælper med at holde vandet i gang og undgå stilstand døgnet rundt (koncept under udvikling).

Planlægning af hygiejnisk vand virker

Hvad er legionærsyge?

Mere end 656.097 dødsfald skyldes vandrelaterede sygdomme i år. Selv om de fleste tilfælde er underrapporteret af mange fagfolk, er den farligste vandrelaterede infektion legionærsyge såsom legionella syge. Sygdommen forårsages af vækst af alvorlige legionellabakterier i vandet med 10-15 % dødelighed hos smittede patienter.
Få mere at vide:

Legionnaire's Disease info

EU-direktiv om beskyttelse af drikkevand

Hvad betyder det for drikkevandsinstallationen?

Den Europæiske Union har en lang tradition for en drikkevandspolitik, som sikrer, at drikkevand kan forbruges sikkert over hele kontinentet. Nu har EU strammet op på drikkevandsdirektivet med det formål at forbedre adgangen til vand, forbedre hygiejnestandarderne for drikkevand og øge gennemsigtigheden for alle forbrugere. Drikkevandskvaliteten skal derfor kontrolleres ved hjælp af standarder, der er baseret på de seneste videnskabelige dokumentationer og skal overvåges effektivt og produktivt. Desuden bør forbrugerne i hele EU have tilstrækkelige, rettidige og relevante oplysninger om drikkevandshygiejne.
Læs mere
EU directive

Få mere at vide om drikkevandshygiejne via brochurer

thumbnail

Uponor Hygiene whitepaper – summary

Summary of analysis of the Uponor Hygiene Logic in comparison to traditional installation

PDF 3.83MB
6195AFA7A4C34893B4C148086CC658CB

Build on Uponor Hygiene Logic

Watch out, take care

Læs mere om Uponors princip og løsninger fra Hygiene Logic
PDF 1.55MB
1F49D7C979534A8EA6915606F7A7DEC0

Find out more how office building build on Uponor Hygiene Logic

Leitradlofts offices case study, Cologne, Germany

PDF 3.52MB

Er du professionel og har du et spørgsmål eller ønsker du teknisk support?