Uponorin ratkaisut eri rakennuskohteisiin

Bygningstyper

Hygiejne, komfort og energieffektivitet i alle bygninger

Alle bygninger er forskellige med hensyn til grundplan, design og brug. Uponors løsninger til energistyring, varme, VVS og indeklima er lige så forskellige som bygningerne selv.

Beboerne i enfamiliehuse ønsker et godt indeklima og en sikker brugsvandsinstallation. Ejere af etageboliger og hoteller ønsker energieffektiv bygninger i en høj kvalitet og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Mange mennesker bruger en stor del af deres dag i en kontorbygning. En behagelig rumtemperatur er et vigtigt element for at sikre, at kontormedarbejderne arbejder effektivt. Uponor er opmærksom på, at varme- og køleløsningerne spiller en nøglerolle her.

Det at forsyne sportsanlæg og industribygninger med varme, køling og brugsvand har længe været anset for at være meget energiintensivt og omkostningstungt.
Inden for områder som klimateknologi og varmeforsyning har Uponor udviklet løsninger til brug af vedvarende energikilder eller spildvarme fra industriproduktionen for at reducere omkostningerne.

 

uponor bygningsløsninger enfamiliehuse bolig stor

Behageligt indeklima i enfamiliehuse

 • Uponors løsninger er meget velegnede til nybyggeri og renoveringsprojekter
 • Ensartet temperaturer i hele rummet
 • Lavere energibehov takket være de effektive tekniske løsninger
 • Ideel til vedvarende energikilder
 • De nyeste løsninger inden for brugsvandsinstallation sikrer en optimal hygiejne
Mere omkring løsninger til enfamiliehuse

Løsninger til etagebyggeri – driftssikkerhed og effektivitet

 • Effektive løsninger er en langsigtet investering
 • Bæredygtige, energieffektive løsninger
 • Hygiejniske brugsvandsinstallationer
 • Med den rigtige energistyring kan behovet for primær energi reduceres med op til 25 %
 • Løsninger, der er velegnede til nybyggeri og renoveringsprojekter
Mere omkring løsninger til etagebyggeri
uponor bygningsløsninger etagebyggeri stor
uponor bygningsløsninger kontorbyggeri stor

Bæredygtig teknologi til kontorbygninger

 • Investering i forsyningsteknologi er nøglen til et produktivt arbejdsmiljø
 • Optimal forsyningsteknologi gør bygninger endnu mere attraktive og øger samtidig ejendommens værdi
 • Løsninger med gulvvarme/-køling anvender overfladerne i bygningsstrukturen
 • Minimalt energiforbrug og maksimal komfort med Uponor-varmedistributionssystemer
Mere omkring kontorbygninger

Effektive energikoncepter og klimateknologi til industribyggeri

 • Gulvvarme- og kølesystemløsninger er energieffektive
 • Konstant temperatur og relativ luftfugtighed på alle niveauer i anlægget.
 • Stor effektivitet og ekstremt lave vedligeholdelses- og serviceomkostninger takket være vores effektive løsninger
Mere omkring løsninger til industribygninger
uponor bygningsløsninger industribygninger stor

Effektive løsninger til sports- og fritidsfaciliteter

 • Opfylder alle krav
 • Lave installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
 • Alle systemer og gulvkonstruktioner opfylder naturligvis gældende regler
 • Kan kombineres med vedvarende energikilder
Kontakt os, da systemet ikke er standard-sortiment
Uponor bygningsløsning sportsarena stor