Uponorin ratkaisut teollisuuteen

Løsninger til

Industribygninger

Fremtiden ligger i industrien

Global industriproduktion vil blive forbundet med moderne informations- og kommunikationsteknologi i de kommende år. Dette kræver intelligente og digitalt forbundne systemer. Mange kreative mennesker arbejder allerede på fremtidens projekter i en bæredygtig, energisparende verden. Netværk bliver desuden stadigt mere almindelige i bygninger, hvor det tekniske bygningsudstyr kan styres selvstændigt. De reagerer automatisk på påvirkning af miljøet og beboernes præferencer. Med dette udbud af innovative produkter og systemer er Uponor godt rustet til opfylde fremtidens krav.

uponor bygningsløsning industribygning lagerhal stor

Effektive energikoncepter til halbyggeri

  • Lave investerings- og driftsomkostninger
  • Driftssikre, anerkendte produkter
  • Det optimale arbejds- og produktionsmiljø
  • Maksimal fleksibilitet ved udnyttelse af pladsen

 

Mere omkring løsninger til industribygninger

Rent drikkevand – altid

Hygiejniske brugsvandsinstallationer er af vital betydning - også i bygninger, hvor mange mennesker samles. Dette kræver, at rørledningerne er i optimal hygiejnisk tilstand – fra forsyningspunktet til tapstedet.
Mere omkring løsninger til brugsvandsinstallationer
uponor kontorbyggeri glasfront godt indeklima stor
Installatører

Fordele

Uponors innovative systemer dækker alle former for installationer: fra industriel gulvvarme til fordelerskabe og fra præisolerede rørsystemer til hygiejnisk brugsvandsinstallationer.
Hver eneste komponent er afprøvet og testet, har en lang levetid og er enkel at installere. Vi står naturligvis også til rådighed for dig med vores omfattende servicetilbud. Fra vores dygtige salgskonsulenter over vores tekniske support til Uponor Academy.
Vi står alle til din rådighed og tilbyder support i alle projektfaserne.

Fakta

  • Design af specifikke løsninger til hvert enkelt kundeprojekt
  • Anerkendt kvalitet og driftssikkerhed
  • Komplette systemer fra en enkel leverandør
  • Stort sortiment i korrosionfrie systemer
  • Hurtig og nem installation
  • Velegnede til vedvarende energikilder
Bygningsejer

Fordele

For investorer og driftsledere af industribygninger er bygningens økonomiske effektivitet i sidste ende det allervigtigste kriterie. Her er det nødvendigt at finde løsninger for bygningen og især varme- og kølesystemer, som sikrer så lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger som muligt i brugstiden.
Uponor er bevidst om de betingelser, der skal være opfyldt i forbindelse med at lagre en lang række varer: f.eks. fødevarer, elektroniske komponenter eller papirprodukter.
Vores løsninger garanterer en konstant temperatur og luftfugtighed på alle niveauer i hele bygningen, uden at der kræves teknisk udstyr.
Det er nemt at implementere eventuelle yderligere krav og du har stor frihed ved brug af gulvet i bygningen.
Arkitekt/rådgiver

Fordele

Rådgivere indenfor industribyggeri, der vælger Uponor-løsninger, får sikkerhed for et reduceret energiforbrug. Dette definerer de specifikke krav, der stilles til vedvarende energikilder og andre kilder til levering af energi til varme og køling.
Uponors løsninger til industribygninger, som er indstøbt i betonen, medvirker til at sikre udnyttelse af spildvarmen. Derved reduceres omkostningerne til varmeforsyning af industribygninger væsentligt.

50 % af den primære energi, der bruges i produktionen, omdannes til spildvarme, som kan genbruges. Når der anvendes spildvarme, er dyre foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten i bygningens klimaskærm ikke nødvendige.

Sund og produktionsfremmende rumtemperatur

Vores energibesparende løsninger er meget velegnede til brug af vedvarende energikilder og nedbringer energiforbruget og CO2-udledningen. Vi yder support med en omfattende service – fra de første forundersøgelser til idriftsættelse og andre former for kundeservice.