Arenasystem

  • Markvärmesystem förlänger sportsäsongen
  • Arenarör i sand
  • Fördelare till Arenarör

Forlænger sæsonen markant for alle sportsarealer

Med Uponors arenasystem kan anvendelsen af fodboldbaner, ishockeyhaller, hockeybaner, skitunneler og andre sportsarealer udvides markant, fordi det bliver muligt at forlænge perioden på trods af vores lunefulde nordlige klima. Hold kunstgræsplænen grøn og isfri året rundt eller hockeybanen frossen i hele vinterperioden. Uponor arenasystem er velegnet både til systemer med opvarmning og afkøling.

Uponors arenasystem kan dimensioneres til køle- og/eller varmeeffekter fra nogle få watt op til 500 watt per kvadratmeter. Det, der afgør effektbehovet, er den geografiske placering og formålet med systemet. Selv indendørssystemer kan have forskellige behov. Systemet dimensioneres typisk efter det såkaldte Tischelmans princip, så der opnås et jævnt trykfald i systemets kredse. 

Udlægningsdybde og centerafstanden vælges med hensyn til systemets effektbehov. Når behovet er fastlagt, vælger man medierør i en passende størrelse og tilhørende cc-afstand. Rullens længde vælges således, at afskæringen i den længde, der skal bruges ved anlægsarbejdet, kan foregå med minimalt spild.

Kontakt os for yderligere information da produkterne ikke indgår i vores standarsortiment.

Hurtige fakta om arenasystem

  • Forlænger sæsonen
  • Miljøvenligt alternativ
  • Kan anvendes både til varme og køling

Luk