uponor academy

Uponor Academy

Kursusprogram

Skræddersyede uddannelser!

Uponor Academy tilbyder uddannelsespakker inden for VA- og VVS-branchen. Kurserne er tilpasset en række forskellige fagområder, erfaringsniveauer og interesseområder. 

Formålet med vores uddannelsesforløb er at skabe målrettede kurser, som fokuserer på præcis de fagområder, hvor du måtte have behov for mere viden. Kurserne er derfor tilrettelagt i henholdsvis fastlagte moduler og kundetilpassede moduler, således at du kan få det kursusforløb, som passer netop til dine behov.


Afholdelse af kurser 


Kurserne indefor  indeklima og VVS afholdes på Uponor i Brøndby. Endvidere har vi mulighed for at afholde undervisningen hos dig via vores rullende Academy, hvis det måtte være aktuelt. Samtlige kurser er gratis at deltage i. 

Brugsvand og varme

Helt tætte brugsvandinstallationer - første gang - hver gang!

Hvordan sørger vi for korrekt installation? 
Kravene til sikker og vedligeholdelsesvenlig forsyning af brugsvand og varme øges fra både myndigheder og forbrugere. I takt hermed stiger behovet for viden om systemer og samlemetoder. 

Uponor brugsvand og varme er et nemt system at arbejde med, der hverken kræver svejsning, gevindskæring, lodning eller limning. Kurset består af teori og praktiske øvelser, som giver et grundigt kendskab til systemets opbygning, materialeegenskaber og installation. Du bliver fortrolig med myndighedskrav samt valg af rør og samlemetoder. Under øvelserne prøver du de forskellige materialer – Pex rørsystemer, Alupex, pres- og kompressionsfittings m.v. Vi kommer også rundt om ”rør-i-rør” og Quick og Easy systemet, optimal montering, herunder koblingsdåser/membraner i mur og gipsvægge. 

Kursusfakta 


Kursets formål: 

At give deltagerne et godt kendskab til dimensionering og installation. 

Indhold: 
Systemopbygning, materialekendskab, tilkoblingsteknik, dimensionering, installationsmetode m.m. 

Deltagere: 

VVS-installatører, VVS-konsulenter og serviceteknikere samt tekniske skoler. 

Forudsætninger: 

Generel viden om og erfaring med VVS-installationer og -projektering. 

Kursets varighed: 
½ - 1 dag 

Sted: 
Uponor A/S, Brøndby

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen, så kontakt vores underviser for information omkring datoer, holdsammensætning mv. her.

Energieffektiv gulvvarme

Hvordan finder man en gulvvarmeløsning, der dækker alle behov udfra et givet sæt forudsætninger?

Hvordan sørger vi for en optimal boligopvarmning? 
Takket være en markant teknologisk udvikling er gulvvarme i dag blevet standard for miljørigtig opvarmning og indeklima i boliger, virksomheder og offentlige bygninger. 

På kurset får du en grundig indføring i nye systemer og får ligeledes kendskab til, hvordan gulvvarmeinstallationen optimeres ved hjælp af indregulering, temperatur, vejrkompensering og styring. Vi forener teori med praktiske øvelser, så du får et indgående kendskab til installationskrav - herunder bl.a. DS469, gulvopbygning og installationsmetodik. Undervisningen omhandler gulvvarmeinstallationer i praksis, herunder montering i beton- og trægulv. 

Efter kurset vil du være fortrolig med gulvvarmens principper, fra systemets opbygning til materialeegenskaber, installation og indregulering. 

Kursusfakta 

Kursets formål: 
At give deltagerne et dybdegående kendskab til gulvvarmeteknik og metoder til en mere effektiv og sikker installation gennem teori og praktiske øvelser. 

Indhold: 
Installationsmetode, materialevalg, dimensionering, styre- og reguleringsteknik, fejlsøgning, justering, el-montage samt kendskab til software. 

Deltagere: 
VVS-installatører, VVS-konsulenter og serviceteknikere samt tekniske skoler. 

Forudsætninger: 

Generel viden om og erfaring med VVS-installationer og -projektering. 

Kursets varighed: 
½ - 1 dag 

Sted: 
Uponor A/S, Brøndby 

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen, så kontakt vores underviser for information omkring datoer, holdsammensætning mv. her.
Præisoleret rørsystem

Hvordan flytter man på bedste vis varme og varmt vand mellem varmecentral og bolig?

Hvordan udføres og monteres et korrekt rørsystem i jord? 

Klimaforandringer vil i fremtiden påvirke bl.a. grundvandsspejlet og øge kravene til sikre samlinger i jord. I takt med den stigende grundvandsstand, øges også behovet for viden om samlingsmetoder, herunder brøndsætning og T-stykker. 

På kurset gennemgås præisolerede Ecoflexrør, der takket være rørenes store fleksibilitet gør dem nemmere og hurtigere at installere og håndtere sammenlignet med andre rørsystemer. Kurset forener teori og praksis, hvor vi gennemgår det optimale projektforløb, fra krav og dimensionering til den konkrete udlægning og installation. Vi berører alle aspekter af systemets opbygning, materialeegenskaber og fittings. Du får ligeledes ”hands on”- erfaring med brøndsætning og rørføring gennem praktiske øvelser og nyttige tips med Wipex og Quick og Easy-fittings samt krympning af PE-muffer. 

Kursusfakta 


Kursets formål:
 
At give deltagerne et dybdegående kendskab til Ecoflex præisolerede rørsystemer. Der arbejdes med metoder for effektive og sikre installationer gennem teori og praktiske øvelser. 

Indhold: 
Installationsmetode, materialevalg, dimensionering og projektering. Indblik i montage og installationsbeskrivelser samt krav til installation. 

Deltagere: 
VVS-installatører, VVS-konsulenter og serviceteknikere samt tekniske skoler. 

Forudsætninger: 
Generel viden om og erfaring med VVS-installationer og -projektering. 

Kursets varighed: 
½ - 1 dag 

Sted: 
Uponor A/S, Brøndby 

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen, så kontakt vores underviser for information omkring datoer, holdsammensætning mv. her 

Er du professionel og har du et spørgsmål eller ønsker du teknisk support?