Uponors globale virksomhed

 • Uponor worldwide
 • Uponor worldwide services

Vores markeder

Uponor tilbyder innovative løsninger til alle typer ejendomme. Vi arbejder både inden for nybyggeri og renovering. Vores konkurrenceevne er baseret på en omfattende geografisk tilstedeværelse, et grundigt kendskab til branchen, lang erfaring med samarbejde med kunder inden for VVS og infrastruktur samt vores ambition om at opfylde kundernes behov på en professionel måde.

Uponor har et omfattende og geografisk bredt netværk af eksperter med branchekendskab, som vores kunder kan stole på, og som er enestående inden for branchen. Vi står til rådighed for dig overalt i verden med engagerede medarbejdere, lokal tilstedeværelse og kundekontorer i mere end tredive lande.

Løsninger fra Uponor kan leveres fra alle ledende distributører eller som nøglefærdige projekter.
  • Usynlig komfort

  • Vi tilbyder et bredt udvalg af integrerede systemer til gulvvarme, køling og ventilation, som danner grundlaget for et sundt og komfortabelt indeklima. Vores løsninger sikrer et lavere energiforbrug og udvider mulighederne for anvendelse af vedvarende energikilder til opvarmning og køling af bygninger.


  • Driftssikkerhed og førsteklasses kvalitet

  • Vores VVS-løsninger omfatter systemer, som opfylder mange forskellige behov, eksempelvis systemer til drikkevand eller rørsystemer til transport af varmt vand til radiatorer. Vores VVS-løsninger er sikre, enkle at installere med fleksible tilslutningsmuligheder, lav vægt og helt korrosionsfri.

  • Miljøsikre løsninger

  • Vores sikre løsninger muliggør en miljømæssigt forsvarlig håndtering af ferskvand og spildevand, både i og uden for byerne. Kommende generationer vil også få gavn af vores løsninger. Den forlængede livscyklus ved vores driftssikre og sikkerhedsoptimerede systemer til transport og lagring af rent vand, regnvand og spildevand sikrer lavere omkostninger i forbindelse med installation og i hele systemets levetid.

    

Samarbejde med Uponor

Vores globale vidensbank, erfaring og et langsigtet partnerskab sikrer, at du som partner får en masse fordele.


Luk